Kontakt

Vekom d.o.o.
Preduzeće za proizvodnju i trgovinu

PIB: 100214898

E-mail: vekom.doo@mts.rs

prodavnica Prodavnica 1:

Zrenjaninski put 35

Telefon/fax: 011/3319-570

prodavnica Prodavnica 2:
Stevana Hristića 3/2
Tel: 011/299-49-29